مقاله


کد مقاله : 139809275004444

عنوان مقاله : تبیین مؤلفه‌های دینی در فرهنگ سیاسی جامعۀ ایرانی پس از انقلاب اسلامی

نشریه شماره : 31 فصل تابستان 1398

مشاهده شده : 419

فایل های مقاله : 668 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 علی دارابی Drdarabi_ali@yahoo.com استادیار دکترا
2 مسعود مطلبی Mmtph2006@yahoo.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

با توجه به اینکه جامعۀ ایران از دیرباز جامعه‌ای دینی بوده است، باید به سهم دین در فرهنگ سیاسی کشور، به خصوص در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی به‌عنوان یکی از منابع اصلی فرهنگ توجه شود. به بیانی دیگر، بخش اعظم مبادی نظری، عقاید و باورها و سنت‌های حاکم بر فرهنگ سیاسی در جمهوری اسلامی ایران، در متن تاریخ و حیات جمعی جامعۀ دینی ایرانی شکل گرفته است و همین عامل، تعیین‌کنندۀ بخشی از الگوهای کنش و رفتار فرهنگی-سیاسی ایرانیان در قبال سیاست و قدرت سیاسی و به‌خصوص پذیرش، نقد یا نفی نظام سیاسی موجود اعم از داخلی و بین‌المللی بوده است. در نوشتار حاضر که با بهره‌گیری از رویکرد توصیفی تحلیلی و شیوۀ اسنادی به رشتۀ تحریر درآمده است، تلاش می‌شود مؤلفه‌ها و جلوه‌های دینی در فرهنگ سیاسی جامعۀ ایرانی در جمهوری اسلامی در دو عرصه و سطح داخلی و خارجی تبیین و عملیاتی گردد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد در عرصۀ داخلی شهادت‌گرایی، آخرت‌گرایی، انتظارگرایی، موعودگرایی و در عرصۀ خارجی جهاد و بیگانه‌ستیزی از نشانگان و جلوه‌های دینی در فرهنگ سیاسی جامعۀ ایرانی به‌شمار می‌آید.