مقاله


کد مقاله : 139901125014894

عنوان مقاله : بررسی تأثیر ویژگی‌های کارآفرینان بر پیشرفت کسب‌وکارهای نوپا در ایران

نشریه شماره : 32 فصل پاییز 1398

مشاهده شده : 363

فایل های مقاله : 928 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مهرداد بخشی mehrdad.bakhshi1@yahoo.com دانش آموخته دکترا
2 کمال سخدری ksakhdari@gmail.com استادیار دکترا
3 سید مجتبی سجادی msajadi@ut.ac.ir دانشیار دکترا

چکیده مقاله

امروزه با وجود درک اهمیت ویژگی‌های عاملان کسب‌و‌کارهای نوپا، تلاش چشمگیری در راستای مفهوم‌سازی تأثیر سرمایه‌های اجتماعی، انسانی، و روان‌شناختی کارآفرینان بر رشد و پیشرفت این‌گونه کسب‌و‌کارها انجام نشده است. هدف این پژوهش، تحلیل ویژگی‌های مختلف کارآفرینان کسب‌و‌کارهای موردحمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) در دو استان تهران و البرز (‌براساس مهم‌ترین ویژگی‌های کارآفرینان ازجمله سرمایه‌های اجتماعی، انسانی، و روان‌شناختی آنان‌) است. در این پژوهش با استفاده از روش مطالعۀ موردی از نوع طرح پژوهشی قالبی یا همان مبتنی‌بر تمپلیت، با 14 کارآفرین موفق و ناموفق در استان تهران و البرز که با روش نمونه‌گیری قضاوتی انتخاب شده بودند، مصاحبه‌های عمیق نیمه‌ساختاریافته انجام شد. براساس نتایج پژوهش، سرمایۀ روان‌شناختی این‌دسته از کارآفرینان بیش از سرمایه اجتماعی و انسانی آن‌ها بر موفقیتشان در لایه‌های پایین‌تر سطوح اقتصادی یا اجتماعی (کارآفرینان قعر هرم) تأثیرگذار است.