مقاله


کد مقاله : 139511301517555002719

عنوان مقاله : The Effect of Social Values on the Youths Lifestyle (Case study: Yasouj)

نشریه شماره : 20 Autumn 2016

مشاهده شده : 855

فایل های مقاله :


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 Abdolreza Adhami adhamiab@yahoo.com Assistant Professor PhD
2 nemat shojaei nemat.shojaei@ymail.com Graduate M.E

چکیده مقاله

The aim of this study was to investigate the effect of social values on the lifestyle of young people in Yasouj. The conceptual framework based on research about value shift Inglehart, material and metaphysical values and lifestyles is Bourdieu and Giddens. In this survey, the statistical population were youth Yasouj Through Cochran formula, 384 of them were selected by multistage cluster sampling method and a questionnaire made by the researchers in this study face and content validity of the judgment elite and review of the literature as well as its reliability was confirmed by Cronbach's alpha completed. The results showed that social values influence on the lifestyle of young people and no matter how young post materialism increase, their lifestyle is more modern and they go more towards modernity. Youth due to exposure in the conditions of globalization with different styles of face and the lifestyle of people in today's society is more modern the ethnic identity of individuals is reduced therefore; special attention should be paid to strengthening social values. It is recommended to promote social values and characters through elite model among the policy makers and planners considered cultural. It also promotes social values through mass media; particularly television as the national media can offer strategies to strengthen social values with a focus on ethnicity is native culture