مقاله


کد مقاله : 139805275003733

عنوان مقاله : Formulating the Citizenship Education Model Based on the Specifications of Justice-Oriented Government of Imam Ali (PBUH)

نشریه شماره : 28 Autumn 2018

مشاهده شده : 414

فایل های مقاله :


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 Aliasghar Pourezzat pourezzat@ut.ac.ir Professor PhD
2 Abbass Nargesian Nargesian anargesian@ut.ac.ir Associate Professor -
3 Abbass Abbasspour aabbaspour@atu.ac.ir Assistant Professor -
4 Mehrdad Bastanipour Mehrdad_bastanipoor@yahoo.com Post Graduate Student M.A

چکیده مقاله

Finding the community of justice, have been forever aspirations and dreams of all the thinkers, justice scholars, and freedom seekers of history. Imam Ali’s justice-oriented government is the mirror of the whole form of the manifestation of justice, and the realization of the Alawite justice community depends on identifying and explaining the components of the educational model that is the basis of the practical cultivation of citizens. Because the community of justice will not be realized except with people's conscious passion and participation. In this article, with an emphasis on the educational practices of Nahjul-Balaghah, a model for explaining citizenship is presented. The educational model is based on the specifications of the Alawite right oriented government. In order to provide data tailored to the field, the qualitative method and the strategy of grounded theory are used. For data analysis, open, selective, and axial coding has been used. During the three stages of data analysis, 426 concepts, 55 subcategories, and 15 general categories were presented in the form of a paradigmatic model after applying expert opinion. The integration of categories based on the existing relationships among them, around the "development of citizenship capacity development", forms a paradigmatic model that reflects the citizenship education based on the specifications of the Alawi justice-oriented government.