مقاله


کد مقاله : 139806025003806

عنوان مقاله : Representation of Resistive Economy Discourse in Virtual Space (A Study and Analysis of the Representation of Resistive Economy Discourse in Press and News Websites)

نشریه شماره : 25 Winter 2018

مشاهده شده : 373

فایل های مقاله :


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 ehsanpoory@gmail.com Associate Professor PhD
2 Zahra Jaffari sara.jafaari@gmail.com - M.Sc

چکیده مقاله

One of the obstacles of the conceptual development of resistive economy is the existence of various initial perceptions among the different layers of intellectuals including media elites regarding the various aspects of the resistive economy. This indicates that the process of the explanation of the resistive economy for the elites in particular and for the public in general has been incomplete. Media pursue a range of goals, the ignorance of which lead people to become more manipulated. Media are instruments for identifying and interpreting structures and events in the society. Along these lines, the function of media, especially virtual media is the highlight and to represent discourses constructed in the social system. For this reason, the study and analysis of the representation especially in virtual space are of great importance and necessity due of the availability, rapidity and spread of these kinds of media. Also, understanding the approach taken by elites to the resistive economy is important from the perspective that there should be convergence with the official discourse to promote and realize the main indices of the resistive economy. This article studies the theoretical dimensions of the resistive economy and the effectiveness of media in representing resistive economy through an analysis about how the components of the resistive economy are represented in press and news websites. The analysis of the findings of this research suggests that the interpretations and analyses provided by media about the reality of the resistive economy, sometimes make the perceptions on the real nature of the main concept and the secondary concepts of the resistive economy more complicated and also make any improvement in the precise definition, importance and status of the resistive economy more difficult. Therefore, it seems that the process of explaining the resistive economy should be simplified by the various agents of discourse contraction in order to made possible the understanding the precise concept of the issue and its social acceptance. Also, media, generally, have more studied the social, cultural and economic dimensions of the resistive economy. On the other hand, according to time and relevant issues discussed in the media the convergence or divergences of involved institutions with resistive economy discourse have been highlighted in the media