جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139902015014973 Relationship between Good Governance and a Smart City: A case study of Tehran
Ali Hashemi
fatah sharifzadeh
mohamadreza saadi
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)