جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139808205004276 Strategies for Implementing Managerial Succession Planning in Higher Education System of Islamic Republic of Iran
Esmaeil Shirali
Ayat Saadat Talab
Saied Gheyasi Nadushan
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)