اخبار نشریه

انتشار شماره 32 فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد فرهنگی اجتماعی راهبرد (پاییز98)

شماره 32 فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد فرهنگی اجتماعی راهبرد (پاییز98) منتشر شد.

علاقمندان می توانند نسخه کامل و PDF این شماره را از صفحه ی نخست همین سایت دانلود بفرمایند.