آخرین شماره


شماره 15 سال 4
تابستان 1394
دانلود فایل

1 - اولويت‌بندي راهكارهاي مقابله با بحران آب بر اساس رويكرد جامعه‌شناسي در راستاي توسعه پايدار با استفاده از فرايند تجزيه و تحليل سلسله‌مراتبي ( DOI : 0)
( كريم كشكولي - تورج دانا - حسن قانع كياكلايه - معصومه قانع كياكلايه )
2 - راهبرد مديريت يكپارچه آب و انرژي در تأمين امنيت آبي در شرايط خشكسالي ( DOI : 0)
( مجيد احتشامي - حامد قديمي - آرش قديمي )
3 - شواهد زيست‌محيطي بحران آب ايران و برخي راه‌‌حل‌ها ( DOI : 0)
( اسماعيل نصرآبادي )
4 - بررسي عوامل اجتماعي ـ فرهنگي مؤثر بر صرفه جويي آب در بين دانشجويان دانشگاه ياسوج ( DOI : 0)
( سيروس احمدي - مريم مختاري - پريسا رضايي )
5 - الگوي اروپايي حفاظت از آب؛ بررسي حقوقي ابعاد دستورالعمل چارچوبي آب اتحاديه اروپا ( DOI : 0)
( محمدحسين رمضاني قوام‌آبادي - رحمت‌اله فرخي )
6 - طراحي الگوي سياست‌هاي فرهنگي نظام آموزش و پرورش ( DOI : 0)
( مهدي نويدادهم - عليرضا صادق‌زاده قمصري )
7 - برآورد روند سرمايه فرهنگي در ايران ( DOI : 0)
( سيدكمال صادقي - رضا رنج‌پور - محمدعلي متفكرآزاد - احمد اسدزاده - سعيد گرشاسبي فخر )
8 - فراسوي دوگانه زائرـ گردشگر گونه‌شناسي تجربه سفر زائران مرقد منور امام رضا (ع) ( DOI : 0)
( فرامرز نودهي - حسين بهروان - علي يوسفي - احمد محمدپور )
9 - زندگي و سيره حضرت زهرا(س) به‌عنوان الگوي سبك زندگي ديني ( DOI : 0)
( بهاء‌الدين قهرماني‌نژاد شايق )
10 - سبب‌شناسي تغييرات الگوي مصرف مواد مخدر در ميان شهروندان جمهوري اسلامي ايران ( DOI : 0)
( علي قنبري - كامران ربيعي )
11 - تأملي بر يافته‌هاي پژوهشي فراغت زنان از منظر جامعه‌شناسي ( DOI : 0)
( سميه سادات شفيعي )