آخرین شماره


شماره 4 سال 1
پاییز 1391
دانلود فایل

1 - اختلال در انسجام كاركردي ميان نهادهاي جامعه؛ ‌از نظريه تا شاخص‌سازي بومي ( DOI : 0)
( تقي آزاد ارمكي - مسعود عالمي نيسي )
2 - سهم ساختار و يادگيري اجتماعي در بزهكاري نوجوانان شهر تهران (مطالعه موردي: 5 منطقه حاشيه‌نشين) ( DOI : 0)
( محمود قاضي طباطبايي - عليرضا سيفي - روشنك مشتاق )
3 - انسان‌شناسي تأثيرات اقتصادي گردشگري در مازندران ( DOI : 0)
( سحر جعفري صالحي - معصومه اشتياقي - محمد فاضلي )
4 - كيفيت خدمات و رضايتمندي گردشگران (مطالعۀ موردي: مشتريان خارجي هتل‌هاي چهار و پنج ستارۀ ايران) ( DOI : 0)
( پويا علاء‌الديني - سيدعارف چيني )
5 - نقش آموزش در افزايش بهره وري كاركنان كتابخانه سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران؛ شناخت نيازهاي آموزشي ( DOI : 0)
( رضا نوروززاده - محمد جوادي‌پور - احسان مهدي‌زاده )
6 - بررسي ويژگي‌هاي شخصيتي كارآفرينانه دانشجويان دانشگاه‌هاي دولتي شهر تهران ( DOI : 0)
( هدي‌سادات محسني - حميد شفيع‌زاده )
7 - ارزيابي شاخص‌هاي كيفيت زندگي در نواحي روستايي كشور ( DOI : 0)
( داريوش بوستاني - محمدحسين ابتكاري - احمد محمدپور )
8 - نقش ديپلماسي رسانه‌اي در حفظ منافع ملي كشور ( DOI : 0)
( محمد سلطاني‌فر - شهناز هاشمي - ليلا خانزاده )