آخرین شماره


شماره 3 سال 1
تابستان 1391
دانلود فایل

1 - تحليل محتواي سياست‌هاي فرهنگي ايران، بر اساس قانون اساسي، سند سياست‌هاي فرهنگي و برنامه پنجم توسعه ( DOI : 0)
( تقي آزاد ارمكي - نوح منوري )
2 - اسلام‌گرايي در كردستان و چالش‌هاي ناسيوناليسم كردي و واگرايي؛ علل و زمينه‌ها (نمونة موردي: تطورات گفتمان مكتب قرآن) ( DOI : 0)
( حسين كچويان - جمال خسروي )
3 - عوامل‌اجتماعي مرتبط با قوم‌گرايي فرهنگي در ميان كردهاي ايران ( DOI : 0)
( حسين محمدزاده - محمدرضا شادرو - جلال‌الدين رفيع‌فر )
4 - تحليل بازار گردشگري خارجي ورودي به ايران (مطالعه موردي: سه كلان‌شهر تهران، شيراز و اصفهان) ( DOI : 0)
( رحيم يعقوب‌زاده - ابتهال زندي - حيدر جانعلي‌زاده چوبستي )
5 - بررسي موانع تحقق طرح پيوست فرهنگي (براساس مقايسۀ ميان نظر نخبگان و مديران ارشد اجرايي كشور) ( DOI : 0)
( مينو پورصالحي - حسين مظفر - ابراهيم حاجياني - عبدالعلي رضايي )
6 - موانع زيربنايي نظام ورزش كشور در اجراي برنامه‌هاي راهبردي ( DOI : 0)
( محمدحسن پيمان‌فر - عليرضا الهي - مهرزاد حميدي )
7 - تصور افراد نسبت به خشونت و ميزان شيوع آن از منظر پاسخگويان ( DOI : 0)
( كريم كشكولي - سهيلا صادقي )