آخرین شماره


شماره 18 سال 5
بهار 1395
دانلود فایل

1 - لايه‌هاي هويت ملي ايراني در برنامه‌هاي توسعۀ جمهوري اسلامي ايران (1394-1368) ( DOI : 0)
( علی کریمی - میثم بلباسی )
2 - بررسي هويت قومي و تأثير آن براحساس طرد اجتماعي (مورد مطالعه: عرب‌هاي شهر اهواز) ( DOI : 0)
( عبدالرضا نواح - خيري حيدري )
3 - ملاحظات قومي مذهبي نگرش جنسيتي در شهرستان بجنورد ( DOI : 0)
( يعقوب فروتن - اكبر عليوردي‌نيا - الهه‌سادات ايزي )
4 - شكل‌گيري ايران در اسطوره‌هاي آفرينش و هويت ملّي در ايران ( DOI : 0)
( علي محمودي )
5 - تربيت نسل جديد؛ دال شناور جدال گفتماني در ايران (تحليل گفتمان سريال ستايش با رويكرد لاكلائو و موفه) ( DOI : 0)
( فردین محمدی )
6 - نقش سه‌گانه مساجد در ترويج فرهنگ ايثارگري و شهادت‌طلبي (مطالعه موردي: مساجد استان خراسان رضوي ( DOI : 0)
( حميد مسعودي - محمدعلي احمديان )
7 - واكاوي سير سياست‌گذاري فرهنگي مسجد در دهه دوم انقلاب اسلامي (1378-1368): تحليل اسناد بالادستي جمهوري اسلامي ايران ( DOI : 0)
( ميثم فرخي )
8 - شناسايي وضعيت موجود و مطلوب مؤلفه‌هاي برنامه‌ريزي استراتژيك در مديريت سازمان‌ها و نهادهاي فرهنگي ايران (مورد مطالعه: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي) ( DOI : 0)
( الهه حيدري‌زاده - علي‌اكبر رضايي - افسانه زماني‌مقدم )
9 - كنش سياسي دانشجويان و تأثير محروميت نسبي بر آن ( DOI : 0)
( آمنه صديقيان بيدگلي )