آخرین شماره


شماره 21 سال 5
زمستان 1395
دانلود فایل

1 - ‌جستاری بر سیاست‌گذاری محیط‌زیست در جمهوری اسلامی ایران/ سید محمد مجابی و مریم اسماعیلی فرد ( DOI : 0)
( سید محمد مجابی - مریم اسماعیلی فرد )
2 - ارزیابی سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران در خصوص تغییر اقلیم ( DOI : 0)
( محسن ناصری - محمد صادق احدی )
3 - بررسی تغییرات اقلیمی به‌عنوان تهدیدی جدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی در دوران پس از جنگ سرد ( DOI : 0)
( حبیب اله فاضلی - علی نامدار - جواد ابراهیم پور )
4 - دیپلماسی پایدار؛ راهبردی مؤثر برای درک مذاکرات بین‌المللی زیست محیطی ( DOI : 0)
( سبحان طیبی )
5 - مبانی و مکانیزم همکاری‌های زیست‌محیطی ایران و همسایگان در حوزه آب‌های رودخانه‌ای مشترک ( DOI : 0)
( فرزاد پیلتن - میرابراهیم صدیق بطحایی اصل )
6 - اولویت‌بندی ریسک‌های ناشی از تغییرات اقلیمی در کلان‌شهر تهران با روش فازی AHP و ارائه راهبردهای پیشگیری، کاهش اثرات و سازگاری ( DOI : 0)
( آزاده نوازی - سمیرا نوازی )
7 - الزام‌های ایران برای ایجاد مدل متوازن توسعه منطقه‌ای در راستای تحقق اهداف بین‌المللی کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای (GHGs) ( DOI : 0)
( مجید شفیع پور مطلق - آزاده توکلی )
8 - آسیب‌شناسی سیاست‌گذاری آب در ایران ( DOI : 0)
( مریم اسماعیلی فرد - حسن کاوه فیروز )
9 - بررسی مفهوم امنیت زیست‌محیطی با نگاهی به چالش‌های امنیت زیست‌محیطی ایران ( DOI : 0)
( وحید رنجبرحیدری - ابراهیم جمشیدی )