آخرین شماره


شماره 30 سال 8
بهار 1398
دانلود فایل

1 - توسعه فرهنگی و نگرشی به جایگاه و آینده شغلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی علوم اجتماعی ( DOI : 0)
( ابراهیم شیخ‌زاده )
2 - آیا خط‏مشی‏گذاری عمومی، نیازمند یافتن محور مشترکی بین ابعاد مختلف دانشی مسائل و خط‏مشی‏ها است؟ ( DOI : 0)
( علی حمیدی‌زاده - سیدحسین اخوان علوی - عبدالحسین خسروپناه - محمدحسین رحمتی - سیدمهدی میری )
3 - امکانات راهبردی و نتایج سیاسی اتخاذ رویکرد هرمنوتیکی در مواجهه ايران و غرب در عصر جهانی‌شدن ( DOI : 0)
( محسن رضائي جعفري - علي علي‌حسيني - عليرضا آقاحسيني - محمدرضا دهشيري )
4 - تبیین جامعه‌شناختی تأثیر استفاده از شبکه جهانی اینترنت بر اعتماد اجتماعی شهروندان تهران (مطالعه موردی: ساکنان منطقه 2 شهر تهران) ( DOI : 0)
( مهرداد نوابخش )
5 - چارچوب‌های ارزشگذاری مؤثر در سیاست‌های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ( DOI : 0)
( مهدی براتعلی پور )
6 - راهبردهای پیشگیری از جرم: عدالت ترمیمی بدیلی بر بازدارندگی سنتی و عدالت کیفری ( DOI : 0)
( اكبر عليوردي‌نيا - پریا انصاری )
7 - مدیریت راهبردی فرآیند مشارکت سیاسی با بهره‌گیری از فرهنگ سیاسی (مطالعه موردی: استان سیستان و بلوچستان) ( DOI : 0)
( سید علی داودی )
8 - الگوی مطلوب رابطه اطلاعات و مردم در جمهوری اسلامی ایران ( DOI : 0)
( علی علیخانی - ابوالفضل رنگرز )
9 - چالش حاکمیت قانون در عصر پدرسالاری جدید در ایران (1357-1299) و راهبرد اراده عمومی برای حکومت قانونمند ( DOI : 0)
( پیام غنی‌زاده - سیدعلی مرتضویان )
10 - «تقابل عقلانیت و خرافه‌گرایی در مسیر توسعه‌یافتگی» با تأکید بر ایران دوره قاجار ( DOI : 0)
( فریبا مسعودی - محمود کتابی )
11 - جایگاه مؤلفه‌های حقوق تربیتی در کتاب‌های درسی دوره ابتدایی ( DOI : 0)
( بهبود یاری قلی - معصومه عباسی چوبتراش - سحر عباسی )