آخرین شماره


شماره 28 سال 7
پاییز 1397
دانلود فایل

1 - ترس و تجدد؛ صورت‌بندي مسئله ترس و ناامني در ايران معاصر ( DOI : 0)
( نعمت الله فاضلی )
2 - تدوين مدل شهروند‌‎پروري مبتني بر مختصات حكومت حق‌‎مدار علوي ( DOI : 0)
( علی اصغر پورعزت - عباس نرگسيان - عباس عباس‌‎‌‎پور - مهرداد باستاني‌‎پور )
3 - هرمنوتيك و توسعه: رهيافتي هرمنوتيكي جهت مواجهه با گسست فكري در مفهوم توسعه ( DOI : 0)
( افشین علی پور پیجانی - سیدمهدی الوانی - حسين خنيفر - سید احمد موثقی - حمید رضا یزدانی )
4 - رفتارهاي پرخطر دانشجويان و تأملي بر پزشكي‌ شدن آن ( DOI : 0)
( آمنه صديقيان بيدگلي - ارمغان مهمدي )
5 - آسيب‌شناسي ديپلماسي فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و ارائه راهبرد ( DOI : 0)
( ليلا اژدري - علي‌اكبر فرهنگي - سيدرضا صالحي اميري - محمد سلطاني‌فر )
6 - مطالعه تطبيقي‌- تاريخي تأثير افزايش جمعيت بر وضعيت اقتصادي كشورها ( DOI : 0)
( مسعود عالمي نيسي )
7 - بررسي و ارزشيابي اجراي قانون شوراهاي آموزش و پرورش استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق و پيشنهاد مواد قانوني لازم ( DOI : 0)
( لطف‌اله عباسي سروك )
8 - نقش مستندها، برنامه‌هاي آموزشي و گرافيك‌هاي تلويزيوني در فرهنگ ترافيكي شهر تهران ( DOI : 0)
( مهدي دشت بزرگي - سميه تاجيك اسماعيلي )
9 - واكاوي وضعيت روابط نسلي از ديدگاه دانشجويان دختر 26-20 سال دانشگاه‌هاي دولتي شهر تهران در سال 1395؛ با تأكيد بر عوامل اجتماعي و فرهنگي ( DOI : 0)
( صدیقه عباسی - خدیجه سفیری - اميرمسعود اميرمظاهري )
10 - فهم معنايي زنان از مدرنيزاسيون در جامعه محلي (مورد مطالعه: استان لرستان) ( DOI : 0)
( سامان يوسفوند - علي انتظاري - زينب مرادي‎نژاد )
11 - بررسي سياست‌گذاري ملي در قبال اقوام ايراني در منطقه شمال غرب (مطالعه موردي: قوم ايراني آذري) ( DOI : 0)
( حسين ابراهيمي - هادي رحماني ساعد )
12 - شناسایی و رتبه‌بندی موانع مدیریت اطلاعات فرهنگی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ( DOI : 0)
( سیدمحسن میر - عباسعلی قیومی - فاطمه عزیزآبادی فراهانی )