آخرین شماره


شماره 27 سال 7
تابستان 1397
دانلود فایل

1 - ارائه چارچوب ریخت‏‌شناسانه دیده‏‌بانی فرهنگی با کاربست مفاهیم آینده‏‌پژوهی ( DOI : 0)
( جابر مقدّم‏‌پور - فرهاد درويشي سه‏‌تلاني - حاکم قاسمی - عین‏‌الله کشاورز ترک )
2 - هیدرولوژی اجتماعی ( DOI : 0)
( آمنه میان آبادی - محمدرضا جرکه - حجت میان آبادی - مهدی کلاهی )
3 - آمایش‌سرزمین؛ راهبردی موثر جهت تراکم‌زدایی از تهران ( DOI : 0)
( محمد زرشگی - مریم افشاری )
4 - راهبردهای موثر بر تقویت ساختار اقتصاد فرهنگ ایران ( DOI : 0)
( زهرا مسعودی‌نیا - علی رشیدپور - رضا ابراهیم زاده )
5 - ارائه الگوی خط‌مشی‌های اشتغال زنان از منظر اضطرار اجتماعی ( DOI : 0)
( مهدی عبدالحمید - مهدی محمدی - حسین بابایی مجرد )
6 - مطالعه جامعه‌شناختی سبک زندگی قوم بلوچ ایرانی ( DOI : 0)
( پیمان علی محمدی )
7 - بررسی و استخراج معیارهای فرهنگی مؤثر بر نظام آموزش عالی ایران از منظر اسناد فرادستی ( DOI : 0)
( محمدرضا زارع بنادکوکی )
8 - مجازی شدن کنش‌های نسلی: مطالعه‏ی فرآیند برساخت معناهای نسلی در شبکه‏های اجتماعی مجازی ( DOI : 0)
( نادر رازقی - فردوس حاتمی طاهر - نریمان محمدی )
9 - ارزش‌آفرینی اجتماع برند در رسانه‌های اجتماعی با تأکید بر نقش نظام پیشنهادات ( DOI : 0)
( نرجس عباداتی - باقر ساروخانی - علی‌اکبر فرهنگی )
10 - وضعیت مسئله‏دار قوانین در دانشگاه‏های ایران ( DOI : 0)
( محمد رضایی - حامد کیا )
11 - تحلیل عناصر و مؤلفه‌های هویت فردی در ایران ( DOI : 0)
( محمد سلگی - بهرام صالح صدق‏پور - حسین حیدری - احسان آقاپور )
12 - ارائه الگوی امنیت هوشمند جمهوری اسلامی ایران ( DOI : 0)
( کریم کشکولی - محمد دژکام )
13 - دیدگاه علمای شیعه ایران پیرامون مظاهر تمدن غرب (مطالعه تطبیقی آراء و نظرات شیخ فضل‌الله نوری و آیت‌الله نائینی) ( DOI : 0)
( محمود نقدی پور - فیض الله بوشاسب گوشه - سهیلا ترابی فارسانی )
14 - تبیین وضعیت تفکر استراتژیک در دانشگاه و ارتباط آن با یادگیری سازمانی؛ مطالعه موردی ( DOI : 0)
( حميد شفيع‌زاده )