آخرین شماره


شماره 24 سال 6
پاییز 1396
دانلود فایل

1 - بررسی و رتبه‌بندی موانع حضور فعال ایران در نهادها و سازمان‌های بین‌المللی با تأکید بر نقش آموزش نیروی انسانی با استفاده از تکنیک TOPSIS ( DOI : 0)
( مهدي نويدادهم - حميد شفيع‌زاده )
2 - تحلیل اثربخشی فعالیت‌های فرهنگی (مطالعه موردی: سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری مشهد) ( DOI : 0)
( ابوالفضل صادقی نیا - ابراهيم حاجياني )
3 - شناسایی نقاط قوت و ضعف و فرصت‌ها و تهدیدهای سیاست‌گذاری فرهنگی رسانه‌ها در ایران ( DOI : 0)
( شهرود اميرانتخابي - سيدرضا صالحي اميري - علي‌اكبر رضايي - محمد سلطاني‌فر )
4 - ادراک معلمان از پیامدهای خشونت و راهکارهای کاهش آن در مدارس: پژوهش پدیدارشناسی ( DOI : 0)
( بهبود یاری قلی - محمد حرفتی سبحانی - جواد قصاب زاده - فاطمه سیوانی زاد - حبیبه رحیمی )
5 - تبیین ارزش‌های نظری و رفتاری اخلاق علمی در میان دانشجویان ( DOI : 0)
( شهلا خلفی - محمدرضاپ جوادي يگانه - مهرداد نوابخش )
6 - ارائه الگوی ارتقای فرهنگ کتاب‌خوانی در میان دانش‌آموزان مقطع متوسطه شهر تهران ( DOI : 0)
( فرزانه یعقوبی راد - اسماعیل کاوسی )
7 - طراحی مفاهیم فرهنگ صلح‌ساز ورزش در توسعه روابط بین‌الملل (مطالعه موردی طرح ویو «جهان عاری از خشونت و افراطی‌گری» ریاست جمهور ایران) ( DOI : 0)
( مهدی شریعتی فیض‌آبادی - مازیار ناظمی‌ )
8 - عوامل و زمینه‌های گرایش به معنویت‌گرایی جدید در میان شهروندان تهرانی ( DOI : 0)
( ابوتراب طالبی - صدیقه رمضانی )
9 - شناسایی و تبیین مؤلفه‌ها و پیش‌ران‌های مؤثر بر استعدادیابی و جانشین‌پروری در نظام آموزش عالی استان سیستان و بلوچستان با بهره‌گیری از روش میک مک ( DOI : 0)
( سید علی داودی - نورمحمد یعقوبی - بدارالدین یزدانی اورعی - عبدالمجید ایمانی )
10 - بررسی جامعه‌شناختی تأثیرات دوگانه توسعه بر هویت قومی (مطالعه به شیوه گراندد تئوری در شهرستان مهاباد) ( DOI : 0)
( حسن رشیدی - مصطفی ازکیا - منصور وثوقی )
11 - مطالعه عوامل مؤثر بر اعتماد اجتماعی دانشجویان (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه پیام‌نور غرب تهران) ( DOI : 0)
( محمدجواد زاهدی )