آخرین شماره


شماره 31 سال 8
تابستان 1398
دانلود فایل

1 - تاثیر مهارت‌های زندگی شهروندان تهرانی بر سواد رسانه‌ای ( DOI : 0)
( نسرین آقاملا - لیلا نیرومند - نازنین ملکیان - سمیه تاجیک اسماعیلی )
2 - بررسی و تحلیل روند توسعه فضایی-کالبدی منطقه کلانشهری تهران بین سال‌های 1365 الی 1395 ( DOI : 0)
( مصطفی جواهری تقدس - مهین نسترن - اسفندیار زبردست - میثم بصیرت )
3 - تبیین مؤلفه‌های دینی در فرهنگ سیاسی جامعۀ ایرانی پس از انقلاب اسلامی ( DOI : 0)
( علی دارابی - مسعود مطلبی )
4 - بررسی نگرش مدیران شهر اندیمشک به محیط‌زیست شهری و عوامل مرتبط با آن ( DOI : 0)
( اسحاق ارجمندسیاهپوش - داریوش رضاپور )
5 - مدل بومی‌شدۀ دووجهی رهبری-مدیریتی بر اساس عوامل اصلی اقتصاد نوآوری در جهت توسعۀ زندگی اجتماعی و شهری (مورد پژوهش: موسسۀ مالی بانک ملت) ( DOI : 0)
( مینا قدمی - علی اکبر رضایی - عباسعلی قیومی )
6 - طراحی سنجه‌های سنجش تأثیرگذاری تبلیغات در شبکه اجتماعی اینستاگرام ( DOI : 0)
( محمد عبدالحسینی - طاهر روشندل اربطانی - سید وحید عقیلی )
7 - طراحی الگوی ارزیابی تأثیر تولید ابری بر چابکی زنجیره تأمین ( DOI : 0)
( صابر باقری - عباس طلوعي اشلقي - نازنین پیله وری - علیرضا پورابراهیمی )
8 - سنجش میزان آگاهی عامه مردم از اصول پایه‌ای معماری ( DOI : 0)
( مژگان صالح آهنگر - سعید تیزقلم زنوزی - مهرداد جاویدی نژاد )
9 - مطالعه رویکرد سیاست فرهنگی تلویزیون بی.بی.سی. فارسی ( DOI : 0)
( امیرمجاهد مظلومیان - مسعود کوثری - سیدمحمود نجاتی‌حسینی )