جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139804265003496 نقش راهبردی انگیزه های اجتماعی و فرهنگی مصرف نشان های لوکس در ایران با رویکرد پژوهش ترکیبی
عیسی شهنیایی
سراج‌الدین محبی
مهدی باقری
اسماعیل حسن پور
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)