جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139806025003797 شناسایی و تبیین مؤلفه‌ها و پیش‌ران‌های مؤثر بر استعدادیابی و جانشین‌پروری در نظام آموزش عالی استان سیستان و بلوچستان با بهره‌گیری از روش میک مک
سید علی داودی
بدارالدین یزدانی اورعی
عبدالمجید ایمانی
نورمحمد یعقوبی
2 139808205004276 راهبردهای استقرار نظام جانشین پروری مدیریت در نظام آموزش عالی ایران
اسماعیل شیرعلی
آیت سعادت طلب
سعید غیاثی ندوشن
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 2 ( از 2 رکورد)