جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139902015014973 نسبت سنجی حکمروایی خوب و شهر هوشمند (مطالعه موردی: تهران)
سید علی هاشمی
فتاح شریف زاده
محمدرضا سعدی
میترا راه نجات
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)